Dengan Hormat kami sampaikan kepada peserta GPJB 2018, terlampir adalah notulen technical meeting serta susunan dewan juri yang dapat di unduh. Terima kasih

 

 

 

 

NOTULEN TECHNICAL MEETING GPJB 2018 DN JURI